skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

6 Results  for Central Connecticut State University

Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Se meg som mor – ikke bare som pasient: Om å leve med psykiske helseplager og samtidig utøve foreldreskap

Fjær, Kari Kirkbakk

2012

Link to full text

2
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Se meg som mor – ikke bare som pasient: Om å leve med psykiske helseplager og samtidig utøve foreldreskap

Fjær, Kari Kirkbakk

Høgskolen i Gjøviks rapportserie

2012

Link to full text

3
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Simulering i "Praksisrettet undervisning i psykisk helsearbeid/psykisk helsevern": et samarbeidsprosjekt mellom høgskolen og praksisfeltet

Fjær, Kari Kirkbakk ; Andfossen, Nina Beate ; Hedelin, Birgitta

2012

Link to full text

4
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Simulering i "Praksisrettet undervisning i psykisk helsearbeid/psykisk helsevern": et samarbeidsprosjekt mellom høgskolen og praksisfeltet

Fjær, Kari Kirkbakk ; Andfossen, Nina Beate ; Hedelin, Birgitta

Høgskolen i Gjøviks rapportserie

2012

Link to full text

5
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Sykepleiers ansvar ved legemiddelhåndtering av benzodiazepiner til eldre hjemmeboende ; Nurse´s responsibility in the medication administration of benzodiazepine to elderly living at home

Aurstad, Martine Yksnøy ; Berg, Synnøve Karine Skogen ; Barstad, Christina Helgesen ;Fjær, Kari Kirkbakk

2018

Link to full text

6
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Hvorfor kan smertelindring av pasienter med rusproblematikk være utfordrende for sykepleieren i somatisk sykehus? ; Why can pain management of patients with substance use disorders be challenging for nurses in general hospitals?

Strand, Barbro ; Jensen, Bjørg - Iren ; Slinning, Ida Marie ; Knudsen, Kristina ;Fjær, Kari Kirkbakk

2018

Link to full text

6 Results  for Central Connecticut State University

Searching Remote Databases, Please Wait