skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Results 1 - 20 of 50  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Polskie rodzinne gospodarstwa rolne jako podmioty biogospodarki

Ryś-Jurek, Roma

Link to full text

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Przedsiębiorca rolny w świetle znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Majchrzak, Adam ; Czyżewski, Bazyli

Link to full text

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

PREFERENCJE ROLNIKÓW W ZAKRESIE DORADZTWA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH POWIATU WĘGROWSKIEGO

Niewęgłowski, Marek ; Kacprzak, Tomasz

Link to full text

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zmiany powierzchni uprawy a opłacalność produkcji ziemniaków w Polsce

Tuka, Paulina

Link to full text

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Postawa młodych rolników powiatu ciechanowskiego względem możliwości rozwojowych gospodarstw rolnych

Ginter, Agnieszka ; Kałuża, Halina ; Walczewska, Olga

Link to full text

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Efektywność wykorzystania środków trwałych w gospodarstwach rolnych

Kołoszko-Chomentowska, Zofia

Link to full text

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

INNOWACYJNOŚĆ CZŁONKÓW GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH. STUDIUM PRZYPADKÓW

Gonet, Danuta

Link to full text

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Koszty ek sploatacji technicznych środków transportowych w gospodarstwie rolnym

Kapela, Krzysztof ; Gugała, Marek ; Niewęgłowski, Marek ; Krasnodębska, Ewa

Link to full text

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Powiązania gospodarstw rolnych z otoczeniem w województwie podkarpackim z perspektywy rozdysponowania produktów rolnych

Chorób, Roman

Link to full text

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zmiany w postrzeganiu problemu ryzyka przez polskich rolników z gospodarstw towarowych w latach 2011-2017

Sulewski, Piotr ; Pogodzińska, Kinga

Link to full text

11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

OCENA KONKURENCYJNOŚCI TOWAROWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Kagan, Adam

Link to full text

12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ZASTĄPIENIE PODATKU ROLNEGO PODATKIEM DOCHODOWYM OD DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W OPINII ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Pawlak, Joanna ; Paszko, Dariusz ; Wróblewska, Wioletta

Link to full text

13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

KAPITAŁ LUDZKI I JEGO ZNACZENIE W ROZWOJU GOSPODARSTW MLECZARSKICH NA OBSZARZE WSCHODNIEJ POLSKI – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Babuchowska, Karolina

Link to full text

14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ocena zrównoważenia różnych typów gospodarstw na glebach lekkich

Harasim, Adam ; Włodarczyk, Bogusław

Link to full text

15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zarys koncepcji kosztów likwidacji gospodarstwa rolnego

Wojewodzic, Tomasz

Link to full text

16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Czynniki kształtujące sytuację ekonomiczną gospodarstw rolniczych zajmujących się uprawą rzepaku

Bełdycka-Bórawska, Aneta

Link to full text

17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Działania prośrodowiskowe w gospodarstwach rolnych ze szczególnym uwzględnieniem programu rolnośrodowiskowego

Gotkiewicz, Wojciech ; Klimecki, Tomasz

Link to full text

18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zakorzenienie gospodarstw rolnych w lokalnych (regionalnych) systemach biobiznesu – uwarunkowania instytucjonalne w województwie opolskim

Bisaga, Anna

Link to full text

19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

PROCESY KONCENTRACJI GRUNTÓW ROLNYCH Z ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA NA DOLNYM ŚLĄSKU

Berbeka, Tomasz

Link to full text

20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

WPŁYW WYKSZTAŁCENIA OSOBY PROWADZĄCEJ GOSPODARSTWO ROLNE NA POZIOM JEGO ZRÓWNOWAŻENIA

Madej, Andrzej

Link to full text

Results 1 - 20 of 50  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Searching Remote Databases, Please Wait