skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 87  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Recognition and Measurement of Intangible Assets under IAS 38
Pravidla vykazování a oceňování nehmotných aktiv podle IAS 38

Libor Vašek

Český finanční a účetní časopis, 2013

Link to full text

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Účetní výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score

Kubíčková Dana

Journal of Competitiveness, 01 May 2011, Vol.2011(1), pp.38-48 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Vykazování podle „IFRS for SMEs“ ve společnosti XY, a.s. – případová studie

Šteker Karel ; Struhařová Kateřina

Journal of Competitiveness, 01 May 2011, Vol.2011(1), pp.102-115 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Prepayments for Purchase of Property, Plant and Equipment
Zálohy na pořízení dlouhodobého majetku v cizí měně

Libor Vašek

Český finanční a účetní časopis, 2013

Link to full text

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Method of Converting Accounting Data for Tax Purposes in Relation to Long-term Tangible Property
Metodika konverze účetních dat pro daňové účely v oblasti dlouhodobého hmotného majetku

Daniela Kynclová

Český finanční a účetní časopis, 2013

Link to full text

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Revenue from Contracts with Costumers
Výnosy ze smluv se zákazníky

Dana Dvořáková

Český finanční a účetní časopis, 2015

Link to full text

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

N/A
Vykazování podnikových dat v elektronické podobě – XBRL

Jana Ištvánfyová ; Ladislav Mejzlík

Český finanční a účetní časopis, 2020

Link to full text

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

IFRS 16 Leases
IFRS 16 Leasingy

Dana Dvořáková

Český finanční a účetní časopis, 2016

Link to full text

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Impact of EC Directive on Disclosure of Accounting Information for Small and Medium-Sized Companies
Dopad směrnice ES na vykazování účetních informací pro malé a střední podniky

Marcela Žárová

Český finanční a účetní časopis, 2013

Link to full text

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf
11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Analysis of Development of the Accounting and Reporting for Small and Medium Enterprises
Analýza vývoje účetnictví a výkaznictví malých a středních podniků

Libuše Müllerová ; Marie Paseková ; Eva Hýblová

Český finanční a účetní časopis, 2013

Link to full text

12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Accounting Profit/Loss and Tax Base
Účetní výsledek hospodaření a základ daně

Libuše Müllerová

Český finanční a účetní časopis, 2013

Link to full text

13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Usage of the equity method in the group containing both direct and indirect relationships between the entities
Použití ekvivalenční metody ve skupině obsahující přímé i nepřímé propojení účetních jednotek

Marie Zelenková

Český finanční a účetní časopis, 2013

Link to full text

14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Romanian accounting and audit reform in the way of accession into the European Union

Tudor, Adriana Tiron

Scientific papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. 11 (2007) [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Možnosti aplikácie medzinárodného účtovného štandardu (IAS)9 - náklady na výskum a vývoj v podmienkach SR a ČR

Baštincová, Anna

Scientific papers of the University of Pardubice. Series D Faculty of Economics and Administration. 4 (1999) [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Možnosti aplikácie medzinárodného účtovného štandardu (IAS)9 - náklady na výskum a vývoj v podmienkach SR a ČR

Baštincová, Anna

Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration, 1999, Issue 4, pp.34-38 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Romanian accounting and audit reform in the way of accession into the European Union

Tudor, Adriana

Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration, 2007, Issue 11, pp.143-157 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

18
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Porovnání účetní závěrky sestavené podle české legislativy a podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Čulíková, Michaela ;Míková, Marie ; Rauš, Jiří

Vysoká škola ekonomická v Praze

Link to full text

19
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Podpora podniku při přechodu na Mezinárodní účetní standardy

Drha, Jiří ;Mejzlík, Ladislav ; Petrů, Tomáš

Vysoká škola ekonomická v Praze

Link to full text

20
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Regulace účetnictví ČR v porovnání s Francií

Kartáková, Zuzana ;Procházka, David

Vysoká škola ekonomická v Praze

Link to full text

Results 1 - 20 of 87  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (6)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Dissertations  (70)
 2. Articles  (17)
 3. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2007  (2)
 2. 2007 To 2010  (2)
 3. 2011 To 2012  (2)
 4. 2013 To 2015  (10)
 5. After 2015  (1)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. Czech  (75)
 2. English  (7)
 3. Slovak  (5)
 4. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait