skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 38  for Central Connecticut State University

Results 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sustainability challenges in the agrofood sector
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Sustainability challenges in the agrofood sector

Bhat, Rajeev, editor.

Chichester, West Sussex, England : Wiley 2017

Online access

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Baran, Joanna

Link to full text

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Chądrzyński, Mariusz

Link to full text

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Przyczyny zmian wielkości inwestycji w przemyśle spożywczym w latach 2007-2014

Łącka, Irena

Link to full text

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Paradoks produktywności w polskim przemyśle spożywczym – aspekt zadłużenia przedsiębiorstw

Jałowiecki, Piotr ; Jałowiecka, Ewa

Link to full text

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The relationship between working capital and profitability in food industry firms in Poland Relacje miedzy kapitalem obrotowym a rentownoscia w przedsiebiorstwach przemyslu spozywczego w Polsce

Zbigniew Golas ; Anna Bieniasz ; Dorota Czerwinska-Kayzer

Journal of Central European agriculture, 01 March 2013, Vol.14(1), pp.52-63 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Dekompozycja produktywności jako narzędzie badawcze paradoksu Solowa na przykładzie przemysłu spożywczego w Polsce

Jałowiecki, Piotr

Link to full text

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Zakrzewska, Aneta ; Kijek, Tomasz

Link to full text

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wpływ poziomu zaawansowania rozwiązań logistycznych i informatycznych na płynność finansową przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce

Jałowiecki, Piotr ; Jałowiecka, Ewa

Link to full text

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Rozwój przemysłu spożywczego w Polsce w aspekcie globalizacji

Kacperska, Elżbieta M

Link to full text

11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI ORAZ STAN ICH WDROŻENIA W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Judzińska, Agnieszka

Link to full text

12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Przemiany struktury podmiotowej przemysłu spożywczego w Polsce w XXI wieku

Chechelski, Piotr

Link to full text

13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Czy kryzys zagrażał wynikom spółek notowanych w WIG Spożywczy?

Firlej, Krzysztof

Link to full text

14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wybrane aspekty wymiany międzynarodowej polskimi produktami spożywczymi

Stefko, Olga

Link to full text

15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Stefko, Olga

Link to full text

16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kryzys finansowy a rentowność polskiego przemysłu spożywczego

Stefko, Olga

Link to full text

17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kierunki rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce i w Hiszpanii – analiza porównawcza

Tarnowska, Agnieszka

Link to full text

18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Czynniki determinujące gotowość konsumentów do nabywania żywności prozdrowotnej

Jeżewska-Zychowicz, Marzena

Handel Wewnetrzny, 2015, Issue 356, pp.90-99

Full text available online

19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wartość dodana na wybranych gałęziach polskiego rynku żywnościowego

Krawczak, Marcin

Link to full text

20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Handel zagraniczny w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej w latach 2005-2009

Żelazowska-Przewłoka, Anna

Link to full text

Results 1 - 20 of 38  for Central Connecticut State University

Results 1 2 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Refine My Results

Resource Type 

 1. Articles  (37)
 2. Books  (1)
 3. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2012  (3)
 2. 2012 To 2013  (10)
 3. 2014 To 2015  (4)
 4. 2016 To 2018  (20)
 5. After 2018  (1)
 6. More options open sub menu

New Records 

 1. Last 3 Months  (1)
 2. More options open sub menu

Language 

 1. Polish  (37)
 2. English  (2)
 3. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait