skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Results 1 - 20 of 44,782  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Marknadsföringen av en tv-program: En undersökning om marknadsföringsprocessen av en tv-produktion.

Henric, Insulander ;Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media, Medier och kommunikation

2011

Link to full text

2
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Balanced Scorecard för kollektivtrafik

Almlöf, Nijole ; Jensen, Tilde ; Lindblom, Dan ;Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU

2011

Link to full text

3
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Åldersintegrering - på gott eller ont?

Hillerius, Peter

2011

Link to full text

4
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

 Hur bemöter pedagogerna flickor och pojkar i rutinsituationer i förskolan?

Björklund, Camilla

2011

Link to full text

5
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Barn i sorg: Hur skolan kan hjälpa barn i sorg

Lundberg, Sofia ;Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

2011

Link to full text

6
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Nature school makes students and teachers to grow: Outdoor educational activity adds another dimension!
Naturskolan får elever och lärare att växa: Utomhuspedagogisk verksamhet tillför en annan dimension!

Åstrand, Sebastian ;Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

2011

Link to full text

7
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Medling vid brott: <em>En explorativ studie av medlingsprocessen på Höglandet</em>

Kronqvist, Oscar ; Eriksson, Rebecca ;Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA

2011

Link to full text

8
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Offentlig Privat Samverkan: En studie om problematiken kring Uppsala Arena

Florman, Erik ; Löfgren, Jonas ;Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2011

Link to full text

9
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

"Någonstans i botten finns en sorg...": - En kvalitativ studie med föräldraperspektiv på att få ytterligare diagnoser på sitt barn.

Bäckman Barbäck, Ann ;Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen

2011

Link to full text

10
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Sociala behov och andra behov som är svårare att tillgodose inom äldreomsorgen: Förhållningssätt hos biståndshandläggare och enhetschefer

Mandzukic, Damira ; Suljkanovic, Hajrija ;Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA

2011

Link to full text

11
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

"Fröken säger hur man ska vara".: Om barns empatiutveckling och värdegrundsarbete i förskoleklass.

Dahlin, Carolina ;Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten

2011

Link to full text

12
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Utnyttjande av UML för utveckling av dataprogram för småsågare

Nilsson, Mats ;Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media

2011

Link to full text

13
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Suicidefterlevande familjers upplevelse av stöd i samband med en stödhelgsinsats

Rosenkvist, Linda ; Wallin Kjellberg, Jenny ;Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen

2011

Link to full text

14
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Nedskrivning av goodwill: En studie om faktorer som påverkar nedskrivning av goodwill i svenska börnoterade bolag.

Christianson, Frida ; Häggström, Sandra ;Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)

2011

Link to full text

15
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Revisorns yrkesroll – Är myntets två sidor verkligen åtskilda?

Johansson, David ; Svensson, Andreas ;Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU

2011

Link to full text

16
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

"Många är kallade, men få utvalda": En studie om rekryteringsprocessen

Östlund, Sanna ; Söderlund, Linnea ;Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

2011

Link to full text

17
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Framgångsfaktorer inom Wallenbergsfären

Eskilsson, Therese ; Quirin, Per ;Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU

2011

Link to full text

18
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Vilka insatser utförs för att företräda svenska intressen gällande redovisningsregleringen för noterade bolag inom EU?: En kvalitativ intervjustudie

Candell, David ;Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2011

Link to full text

19
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Does IKEA Culture Apply Abroad?: A Study of IKEA in Saudi Arabia

Abdul Aal, Mohamed Kotaiba ; Eskander, David ;Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning

2011

Link to full text

20
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Det sociala nätverket genvägen till arbetsmarknaden

Uzun, Rojvan ;Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

2011

Link to full text

Results 1 - 20 of 44,782  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (4)

Refine My Results

Subject 

 1. Social Sciences  (38,068)
 2. Samhällsvetenskap  (38,062)
 3. Social And Behavioural Science, Law  (30,798)
 4. Företagsekonomi  (11,591)
 5. Business Administration  (11,075)
 6. Socialvetenskap  (8,167)
 7. Utbildningsvetenskap  (7,463)
 8. Educational Sciences  (7,182)
 9. Pedagogik  (5,027)
 10. Pedagogy  (4,245)
 11. Sociologi  (3,930)
 12. Sociology  (3,856)
 13. Psykologi  (2,144)
 14. Psychology  (2,125)
 15. Law  (1,870)
 16. Juridik  (1,856)
 17. Education Studies  (1,000)
 18. Journalistik  (597)
 19. Journalism  (572)
 20. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 1990  (19)
 2. 1990 To 1998  (115)
 3. 1999 To 2004  (2,854)
 4. 2005 To 2011  (29,590)
 5. After 2011  (12,079)
 6. More options open sub menu

Author/Creator 

 1. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen  (1,939)
 2. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper  (1,630)
 3. Södertörns högskola, Lärarutbildningen  (1,244)
 4. Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)  (1,017)
 5. Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling  (904)
 6. Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU  (798)
 7. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen  (771)
 8. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT  (689)
 9. Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET)  (635)
 10. Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT)  (472)
 11. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap  (464)
 12. Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI  (409)
 13. Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper  (385)
 14. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen  (293)
 15. Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete  (280)
 16. Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation  (262)
 17. Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete  (198)
 18. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen  (128)
 19. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen  (108)
 20. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kriminologiska institutionen  (51)
 21. More options open sub menu

New Records 

 1. Last Month  (14)
 2. Last 3 Months  (82)
 3. More options open sub menu

Language 

 1. Swedish  (38,016)
 2. English  (17,590)
 3. Norwegian  (79)
 4. Spanish  (35)
 5. Arabic  (16)
 6. German  (15)
 7. French  (8)
 8. Danish  (5)
 9. Chinese  (2)
 10. Hebrew  (1)
 11. Japanese  (1)
 12. Vietnamese  (1)
 13. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait