skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

9 Results  for Central Connecticut State University

Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza.

Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe, Oddz. w Łodzi 1966

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (PG7005 T67 )()

2
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Bibliografia Pamiętnika literackiego i Pamiętnika Tow. Literackiego im. Adama Mickiewicza, 1887-1939

Świdwińska-Krzyżanowska, Zofia.

Warszawa : Nakł. Tow. Literackiego im. A. Mickiewicza 1948

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (PG7001 P37 )()

3
Ruch literacki.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Ruch literacki.

Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Historycznoliteracka, issuing body.

Kraków, Poland : Komisja Historycznoliteracka Oddział PAN w Krakowie 1960

Online access

4
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Pamiętnik literacki.

Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza.

Wrocław Zakład im. Ossolińskich 1902-

Online access

5
Pamięci Mikołaja Reja z Nagłowic, 1505-1569, R. P. 1905
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Pamięci Mikołaja Reja z Nagłowic, 1505-1569, R. P. 1905

Towarzystwo Literackie Imienia Adama Mickiewicza

Lwów: Księg. Polska B.Połonieckiego 1906

Link to full text

6
Pamiętnik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Pamiętnik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza

Towarzystwo Literackie Imienia Adama Mickiewicza

We Lwowie: Nakładem Towarzystwa 1887

Link to full text

View all versions
7
Pamie tnik
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Pamie tnik

Towarzystwo Literackie Imienia Adama Mickiewicza ;Pilat, Roman

v.4(1890)

We Lwowie 1890

Link to full text

8
Pamiętnik literacki
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Pamiętnik literacki

Instytut Badań Literackich (Polska Akademia Nauk) ; Instytut Badań Literackich (Poland) ; Towarzystwo Literackie Imienia Adama Mickiewicza

v. 2, 1903 [Peer Reviewed Journal]

We Lwowie: Towarzystwo 1903

Link to full text

View all versions
9
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Pamiętnik literacki.

Towarzystwo Literackie Imienia Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich (Poland) ; Instytut Badań Literackich (Polska Akademia Nauk)

Wrocław etc. Zakład im. Ossolińskich 1902

Full text available online

9 Results  for Central Connecticut State University

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Searching Remote Databases, Please Wait