skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Results 1 - 20 of 265  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Litterasitetsfremmende samtaler i barnehagen

Slettner, Sigrun ; Gjems, Liv

2016

Link to full text

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Elevsamtalen som utgangspunkt for tilpasset opplæring

Løfsnæs, Elsa

2012

Link to full text

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Cooperation as part of teacher students' integrated learning in education institutionsand practice fields

Løfsnæs, Elsa ; Rosø, Anne Mette

2014

Link to full text

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Lærerutdanning på tvers av fag i studentenes første studieår

Løfsnæs, Elsa

2016

Link to full text

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Studentaktive vurderingsformer i norsk lærer- og optometriutdanning

Burner, Tony ; Baraas, Rigmor C. ; Falkenberg, Helle K.

2011

Link to full text

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Innholdsanalysens muligheter i utdanningsforskning

Fauskanger, Janne ; Mosvold, Reidar

2014

Link to full text

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Aldersblanding som læringssystem

Berg - Olsen, Anita

2012

Link to full text

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Fysisk-motorisk ferdighet gjennom kroppsøving – et viktig bidrag til elevenes allmenndanning og læring i skolen

Ommundsen, Yngvar

2013

Link to full text

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

To lærerstudenters refleksjoner over egen undervisning og seg selv i de undervisningskulturelle sammenhengene

Løfsnæs, Elsa

2011

Link to full text

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Lærerstudentenes teori- og praksistilknyttede læring

Løfsnæs, Elsa

2011

Link to full text

11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The mediating role of a teacher’s use of semiotic resources in pupils’ early algebraic reasoning

Bjuland, Raymond

2012-09

Link to full text

12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Theory and practice in the context of practicum: the perspectives of Norwegian physical education student teachers

Standal, Øyvind Førland ; Moen, Kjersti Mordal ; Moe, Vegard Fusche

2013-11-25

Link to full text

13
Material Type:
Newspaper Article
Add to e-Shelf

SWOOOSH, Lyden av Høgskolen i Gjøvik i det den løp forbi

Ingers, Morten

2014-09-24

Link to full text

14
Material Type:
Newspaper Article
Add to e-Shelf

Teknologi skal gi bedre læring

Foss, Marte Helene

2015-09-07

Link to full text

15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Utdanningsmarkedet og rekontekstualisering av utdanningskvaliteter : en casestudie av"new managerialism" i norsk høyere utdanning

Kårhus, Svein

2011

Link to full text

16
Material Type:
Newspaper Article
Add to e-Shelf

Studenter sprenger grenser

Foss, Marte Helene

2016-02-09

Link to full text

17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Idrett, dataspilling og skole – konkurrerende eller «på lag»?

Sletten, Mira Åboen ; Strandbu, Åse ; Gilje, Øystein

2015

Link to full text

18
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Skolen ser ikke hele meg! En narrativ og postkolonial studie av sosial ulikhet i den videregående skolen gjennom minoritetselevers erfaringer med å være

Chinga - Ramirez, Carla

NTNU 2015

Link to full text

19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Cultural features of performance in Norwegian children’s narratives

Hoel, Trude

2013-09

Link to full text

20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Danningsbegrepet i barnehagens årsplaner - en diskursanalytisk tilnærming

Nordvik, Grete ; Alvestad, Marit

2015

Link to full text

Results 1 - 20 of 265  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Refine My Results

Resource Type 

 1. Dissertations  (113)
 2. Text Resources  (112)
 3. Articles  (34)
 4. Newspaper Articles  (6)
 5. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2004  (4)
 2. 2004 To 2006  (8)
 3. 2007 To 2009  (40)
 4. 2010 To 2013  (69)
 5. After 2013  (115)
 6. More options open sub menu

New Records 

 1. Last Month  (4)
 2. More options open sub menu

Language 

 1. Norwegian  (227)
 2. English  (30)
 3. Swedish  (2)
 4. Danish  (1)
 5. Sami languages  (1)
 6. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait