skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Results 1 - 20 of 709  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Entrepreneurial Mindsets in entrepreneurial Schools

Sjøvoll, Jarle ; Pedersen, Ove

2014

Link to full text

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Prosjekt "KALS – 10. trinn" – et aksjonsforskningsprosjekt

Knutsen, Oddbjørn

2013

Link to full text

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Inclusive Education in Norway: Historical Roots and Present Challenges

Nes, Kari

2014

Link to full text

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

«Med rom for alle» Kvalitetssikring av spesialundervisning i Lillehammerskolen.

Knudsmoen, Hege ; Forfang, Hilde ; Nordahl, Thomas

2015

Link to full text

5
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Snart voksen: En kvalitativ studie av hva jenter med utviklingshemming kan og forstår om pubertet og seksualitet, og hvordan de tilegner seg dette

Falk, Anni - Grete

2013

Link to full text

6
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Stimulering til skriftspråkutvikling i barnehagen: En kvalitativ studie av skriftspråkstimuleringens prioritet og kvalitet i barnehagen

Haarseth, Ingrid

2013

Link to full text

7
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf
8
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Hvilke utfordringer møter rådgivere på i arbeid med forebyggende psykisk helsearbeid i ungdomsskolen?: En kvalitativ undersøkelse

Slettvold, Henriette Hagen ; Sætre, Kjersti

2012

Link to full text

9
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Pedagogers arbeid med sosial inkludering for elever med juvenil nevronal ceroid lipofuscinose : en fenomenologisk analyse av intervju med fire pedagoger

Kjus, Helene Scharning ; Steira, Nina Størmer

2013

Link to full text

10
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Språkstimulering i barnehagen: Om hvordan pedagoger utnytter barnehagens ulike arenaer til språkstimuleringen

Morken, Kristin Leifsdatter

2012

Link to full text

11
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Å lytte til barns erfaringer : tre elevers beretninger om å gå i spesialgruppe

Mundal, Heidi Sivertssen

2013

Link to full text

12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Hvordan skape meningsfylte sammenhenger mellom "læring inne" og "læring ute" i sosialfaglig profesjonskvalifisering?

Jordet, Hege ; Roland, Liv Randi

2012

Link to full text

13
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Tidlig innsats – et satsingsområde de siste årene : Hvordan vises denne strategien innenfor barnehagesektoren når det kommer til barns språkutvikling?

Gyldensk, Ane

Høgskolen i Lillehammer 2015

Link to full text

14
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Utfordringer og erfaringer knyttet til leseforståelse hos barn med autismespekterforstyrrelser

Sellæg, Hanne

Høgskolen i Lillehammer 2014

Link to full text

15
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Læreren og spesialpedagogens møte med begavede elever og begavede elever med lærevansker

Nordlund, Lene

2015-11-18

Link to full text

16
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

«Fra idioti til spesialpedagogiske utfordringer» : ”Hvordan kan det idèhistoriske landskapet rundt Maria Montessori ha bidratt til å forme hennes syn på spesialpedagogiske utfordringer?»

Haakenaasen, Birgit

Høgskolen i Lillehammer 2015

Link to full text

17
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

En kvalitativ studie av et utvalg læreres oppfatning av kontakten og samarbeidet med PPT: hvilken plass har systemarbeidet i samarbeidet mellom skole og PPT?

Strendo, Mari Andersen

2015-11-18

Link to full text

18
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

”Sammenhengen mellom språklig bevissthet hos barn i førskole- og tidlig skolealder og de tidlige lese- og skriveprosessene.”

Liberg, Merete Hannord

Høgskolen i Lillehammer 2015

Link to full text

19
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Hvordan erfarer styrer og pedagogiske ledere at strukturelle og relasjonelle faktorer kan påvirke barn som viser utfordrende atferd i barnehagen?

Kvernen, Cecilie

Høgskulen i Volda 2016

Link to full text

20
Material Type:
Newspaper Article
Add to e-Shelf

Utdanning – et sikkert valg

Foss, Marte Helene

2015-03-02

Link to full text

Results 1 - 20 of 709  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Refine My Results

Resource Type 

 1. Dissertations  (614)
 2. Text Resources  (53)
 3. Newspaper Articles  (21)
 4. Articles  (20)
 5. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2006  (12)
 2. 2006 To 2008  (50)
 3. 2009 To 2011  (166)
 4. 2012 To 2015  (308)
 5. After 2015  (164)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. Norwegian  (678)
 2. English  (22)
 3. Danish  (1)
 4. Swedish  (1)
 5. nbo  (1)
 6. Japanese  (1)
 7. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait