skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 50  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Theory of mind and children’s understanding of teaching and learning during early childhood

Zhenlin Wang

Cogent Education, 01 December 2015, Vol.2(1) [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Canopy Apparent Photosynthetic Characteristics and Yield of Two Spike-Type Wheat Cultivars in Response to Row Spacing under High Plant Density

Tiening Liu ; Zhenlin Wang ; Tie Cai

PLoS ONE, 01 January 2016, Vol.11(2), p.e0148582 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Producing more grain with lower environmental costs

Xinping Chen ; Zhenling Cui ; Mingsheng Fan ; Peter Vitousek ; Ming Zhao ; Wenqi Ma ; Zhenlin Wang ; Weijian Zhang ; Xiaoyuan Yan ; Jianchang Yang ; Xiping Deng ; Qiang Gao ; Qiang Zhang ; Shiwei Guo ; Jun Ren ; Shiqing Li ; Youliang Ye ; Zhaohui Wang ; Jianliang Huang ; Qiyuan Tang ; Yixiang Sun ; Xianlong Peng ; Jiwang Zhang ; Mingrong He ; Yunji Zhu ; Jiquan Xue ; Guiliang Wang ; Liang Wu ; Ning An ; Liangquan Wu ; Lin Ma ; Weifeng Zhang ; Fusuo Zhang

Nature, 2014 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Mind and Heart of the Social Child: Developing the Empathy and Theory of Mind Scale

Zhenlin Wang ; Lamei Wang

Child Development Research, 01 January 2015, Vol.2015 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Structural Features and Synthesis of CeO2-Doped Boroaluminosilicate Oxyfluoride Transparent Glass Ceramics

Zhenlin Wang ; Laifei Cheng

Journal of Chemistry, 01 January 2015, Vol.2015 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Differences of starch granule distribution in grains from different spikelet positions in winter wheat

Anling Yu ; Yong Li ; Yingli Ni ; Weibing Yang ; Dongqing Yang ; Zhengyong Cui ; Zhenlin Wang ; Yanping Yin

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(12), p.e114342 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Exogenous Cytokinins Increase Grain Yield of Winter Wheat Cultivars by Improving Stay-Green Characteristics under Heat Stress

Dongqing Yang ; Yong Li ; Yuhua Shi ; Zhengyong Cui ; Yongli Luo ; Mengjing Zheng ; Jin Chen ; Yanxia Li ; Yanping Yin ; Zhenlin Wang

PLoS ONE, 01 January 2016, Vol.11(5), p.e0155437 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Plant Density Effect on Grain Number and Weight of Two Winter Wheat Cultivars at Different Spikelet and Grain Positions

Yong Li ; Zhengyong Cui ; Yingli Ni ; Mengjing Zheng ; Dongqing Yang ; Min Jin ; Jin Chen ; Zhenlin Wang ; Yanping Yin

PLoS ONE, 01 January 2016, Vol.11(5), p.e0155351 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Young Children's Understanding of Teaching and Learning and Their Theory of Mind Development: A Causal Analysis from a Cross-Cultural Perspective

Zhenlin Wang ; X. Christine Wang ; Wai Yip Chui ; Wai Yip Chui

Frontiers in Psychology, 01 May 2017, Vol.8 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Change characteristics of static mechanical property parameters and dislocation structures of 45 # medium carbon structural steel during fatigue failure process

Duyi, Ye ; Zhenlin, Wang

Materials Science & Engineering A, 2001, Vol.297(1), pp.54-61 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Broadband zero-backward and near-zero-forward scattering by metallo-dielectric core-shell nanoparticles

Yan Li ; Mingjie Wan ; Wenyang Wu ; Zhuo Chen ; Peng Zhan ; Zhenlin Wang

Scientific Reports, 2015, Vol.5 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Characterization and Consecutive Prediction of Pore Structures in Tight Oil Reservoirs

Zhaohui Xu ; Peiqiang Zhao ; Zhenlin Wang ; Mehdi Ostadhassan ; Zhonghua Pan

Energies, 01 October 2018, Vol.11(10), p.2705 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Controlling third harmonic generation with gammadion-shaped chiral metamaterials

Chi Zhang ; Zhi-Qin Li ; Xin Yang ; Zhuo Chen ; Zhenlin Wang

AIP Advances, 01 December 2016, Vol.6(12), pp.125014-125014-7 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

View all versions
14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Variation of high-molecular-weight glutenin subunits and glutenin macropolymer particle distribution in wheat grains produced under different water regimes

Zhongmin Dai ; Yanping Yin ; Yong Li ; Li Cao ; Zhenlin Wang

Crop Journal, 01 October 2013, Vol.1(1), pp.84-89 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

View all versions
15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Highly efficient metallic optical incouplers for quantum well infrared photodetectors

Long Liu ; Yu Chen ; Zhong Huang ; Wei Du ; Peng Zhan ; Zhenlin Wang

Scientific Reports, 2016, Vol.6 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Optimal Symbiosis and Fair Scheduling in Shared Cache

Xiameng Hu ; Xiaolin Wang ; Yechen Li ; Yingwei Luo ; Chen Ding ; Zhenlin Wang

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 01 April 2017, Vol.28(4), pp.1134-1148 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Shaping the photoluminescence from gold nanoshells by cavity plasmons in dielectric-metal core-shell resonators

Ren Sun ; Mingjie Wan ; Wenyang Wu ; Ping Gu ; Zhuo Chen ; Zhenlin Wang

AIP Advances, 01 August 2016, Vol.6(8), pp.085216-085216-7 [Peer Reviewed Journal]

Link to full text

View all versions
18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Released Plasmonic Electric Field of Ultrathin Tetrahedral-Amorphous-Carbon Films Coated Ag Nanoparticles for SERS

Fanxin Liu ; Chaojun Tang ; Peng Zhan ; Zhuo Chen ; Hongtao Ma ; Zhenlin Wang

Scientific Reports, 2014, Vol.4 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ultra-broadband Tunable Resonant Light Trapping in a Two-dimensional Randomly Microstructured Plasmonic-photonic Absorber

Zhengqi Liu ; Long Liu ; Haiyang Lu ; Peng Zhan ; Wei Du ; Mingjie Wan ; Zhenlin Wang

Scientific Reports, 2017, Vol.7 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Optimizing Locality-Aware Memory Management of Key-Value Caches

Xiameng Hu ; Xiaolin Wang ; Lan Zhou ; Yingwei Luo ; Chen Ding ; Song Jiang ; Zhenlin Wang

IEEE Transactions on Computers, 01 May 2017, Vol.66(5), pp.862-875 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

Results 1 - 20 of 50  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (34)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Articles  (34)
 2. Conference Proceedings  (10)
 3. Text Resources  (6)
 4. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2003  (5)
 2. 2003 To 2009  (4)
 3. 2010 To 2013  (5)
 4. 2014 To 2017  (27)
 5. After 2017  (9)
 6. More options open sub menu

New Records 

 1. Last 3 Months  (1)
 2. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Zhenlin Wang
 2. Wang, Z.
 3. Wang, Zhenlin
 4. Wang, Zl
 5. Luo, Y.

Searching Remote Databases, Please Wait