skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 84  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

WIEŚ, OBSZAR WIEJSKI, LUDNOŚĆ WIEJSKA – O PROBLEMACH Z ICH DEFINIOWANIEM. WIELOWYMIAROWE SPOJRZENIE

Stanny, Monika

Link to full text

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Projekcja opłacalności uprawy zbóż w Polsce w 2022 roku na tle prognozy produkcji zbóż w Unii Europejskiej do 2030 roku

Skarżyńska, Aldona ; Pietrych, Łukasz

Link to full text

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

EKONOMICZNE I HYDRAULICZNE KRYTERIA UTRZYMANIA DOBREGO STANU ROWÓW MELIORACYJNYCH

Walczak, Natalia ; Hämmerling, Mateusz ; Bykowski, Jerzy ; Walczak, Zbigniew

Link to full text

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ocena sytuacji towarowych gospodarstw rolnych państw UE z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego

Kisielińska, Joanna

Link to full text

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Odnowa wsi jako przedmiot badań. Ewolucja i systematyzacja pojęcia

Wolski, Oskar

Link to full text

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ocena pozycji walut kluczowych międzynarodowego systemu walutowego w latach 1990-2016 i perspektywy zmian

Twarowska, Katarzyna

Link to full text

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Hipoteza efektywności rynku; weryfikacja dla indeksu WIG- Spożywczy

Waszkowski, Adam

Link to full text

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

DEFINIOWANIE KATEGORII „WIEŚ” NA POCZĄTKU XXI WIEKU, CZYLI O KŁOPOTACH BADACZA OBSZARÓW WIEJSKICH

Śpiewak, Ruta

Link to full text

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zmienność cen pszenicy w Unii Europejskiej

Hamulczuk, Mariusz ; Klimowski, Cezary

Link to full text

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

PRODUKTY REGIONALNE – ANALIZA PREFERENCJI KONSUMENTÓW

Tłuczak, Agnieszka

Link to full text

11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ZASTOSOWANIE METOD TAKSONOMICZNYCH W BADANIU WARUNKÓW ŻYCIA W GMINACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bąk, Iwona ; Szczecińska, Beata

Link to full text

12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Starzenie się społeczeństwa a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej

Wasilewska, Ewa ; Pietrych, Łukasz

Link to full text

13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ranking państw UE ze względu na potencjalne możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na produkty rolnicze z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego

Kisielińska, Joanna

Link to full text

14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Miejsce polskiego rolnictwa w rolnictwie UE-27 według notowań gospodarstw rolnych uczestniczących w FADN w 2009 roku

Ryś-Jurek, Roma

Link to full text

15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Determinanty wykorzystania internetu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Petrovska, Iryna ; Pietrych, Łukasz

Link to full text

16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Determinanty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego w Polsce

Świadek, Arkadiusz

Link to full text

17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Integracja przestrzenna rynków hurtowych – zastosowanie dla rynku fasoli szparagowej

Sobczak, Wioleta ; Zbyrowski, Rafał

Link to full text

18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Produkcja mleka ekologicznego w Polsce. Koncentracja czy rozproszenie?

Bednarz, Jacek ; Zuba-Ciszewska, Maria

Link to full text

19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wpływ ubezpieczeń rolniczych na stabilność dochodową gospodarstw rolnych

Kobus, Paweł

Link to full text

20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej

Wilkin, Jerzy

Link to full text

Results 1 - 20 of 84  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Searching Remote Databases, Please Wait