skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 28,278  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: language: Dutch remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tsamen-spreeckinghe tusschen een schrift-vnde geest-gelsouige Martha vnde Magdalena twee ghesusters van eenen Vader dan niet van eender moeder. Dat veele &c.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Tsamen-spreeckinghe tusschen een schrift-vnde geest-gelsouige Martha vnde Magdalena twee ghesusters van eenen Vader dan niet van eender moeder. Dat veele &c.

Joris, David

1000

No full-text

2
Beclach ouer den verlorenen tyt mit bewysinghe dat het wtterlycke historialische geloof kraftloos om die voorliedene sonden wt te wisschen onvruchtbaer sy.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Beclach ouer den verlorenen tyt mit bewysinghe dat het wtterlycke historialische geloof kraftloos om die voorliedene sonden wt te wisschen onvruchtbaer sy.

Joris, David

1000

No full-text

3
Neemt waer mijn kinderen (ghij die v onder het gheloof beroemt vnde na Godt vraecht Sijn vrundtschaft in genaden, liefden, vreden vnde gherechticheyt incomen, ja eewelick genieten, gebruycken vnde hem gebenedyt vereijnbaert sijn wilt) dat eeuwige navolghende woort
Material Type:
Book
Add to e-Shelf
4
Antwoordt vnde bericht of my t'eenigher tyt yemandt vraghen oder verwyten wilde
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Antwoordt vnde bericht of my t'eenigher tyt yemandt vraghen oder verwyten wilde

Joris, David

1000

No full-text

5
Een bewoordelijcke leeringe oder geschrift den aenmerckenden goetwilligen kinderen
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Een bewoordelijcke leeringe oder geschrift den aenmerckenden goetwilligen kinderen

Joris, David

1000

No full-text

6
Nadien bij der apostelen als oock in desen onsen tijden deur den logen-geest vnde roover der liefden veele oneenicheyt in 's geloofs saecken gheresen
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Nadien bij der apostelen als oock in desen onsen tijden deur den logen-geest vnde roover der liefden veele oneenicheyt in 's geloofs saecken gheresen

Joris, David

1000

No full-text

7
Een stemmelijcke simpele reden hoc sich eener in 't lefen ende op synen inwendighen wegh hebben sal
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Een stemmelijcke simpele reden hoc sich eener in 't lefen ende op synen inwendighen wegh hebben sal

Joris, David

1000

No full-text

8
Beschryvinghe van veelderley sonden hoe vnde waer in die onderscheidelyck te kennen, vnde deur die overicheyt te staffen syn
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Beschryvinghe van veelderley sonden hoe vnde waer in die onderscheidelyck te kennen, vnde deur die overicheyt te staffen syn

Joris, David

1000

No full-text

9
Hoe een Christen hem selven door-breken ende in Christo vlieten moet
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Hoe een Christen hem selven door-breken ende in Christo vlieten moet

Joris, David

1000

No full-text

10
Dialogvs tusschen Peter vnde Jan voorseggende desen tegenwoordighen grousamen tyt vnde waer mede 't seluighe te voorhoeden
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Dialogvs tusschen Peter vnde Jan voorseggende desen tegenwoordighen grousamen tyt vnde waer mede 't seluighe te voorhoeden

Joris, David

1000

No full-text

11
Cort ondersoeck waer aen men weten vnde bekennen sal of men in Godes vyandtschap oder vrundtschaft staet
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Cort ondersoeck waer aen men weten vnde bekennen sal of men in Godes vyandtschap oder vrundtschaft staet

Joris, David

1000

No full-text

12
Verscheyden onderwijsinghen dat Godes woort niet alleen schriflijck beroemt maar oock dadelijck deur 't geloof moet bewesen sijn
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Verscheyden onderwijsinghen dat Godes woort niet alleen schriflijck beroemt maar oock dadelijck deur 't geloof moet bewesen sijn

Joris, David

1000

No full-text

13
Wat arm van Geest te syn recht te segghen is contray Loy Schaliedeckers gront vnd wtlegginghe
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Wat arm van Geest te syn recht te segghen is contray Loy Schaliedeckers gront vnd wtlegginghe

Joris, David

1000

No full-text

14
Trouhertige vermaninge dat hem niemant in eygender wel-meenen Godes woort onderstae te meesteren
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Trouhertige vermaninge dat hem niemant in eygender wel-meenen Godes woort onderstae te meesteren

Joris, David

1000

No full-text

15
Van die rechte ware liefde waermede die te ghemaecken is
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Van die rechte ware liefde waermede die te ghemaecken is

Joris, David

1000

No full-text

16
Onderscheidelyck bericht van tweederley schaemte vnde die rechte offerhande waertoe die weth dienstich ghegeven
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Onderscheidelyck bericht van tweederley schaemte vnde die rechte offerhande waertoe die weth dienstich ghegeven

Joris, David

1000

No full-text

17
Verhandeling over het Maleische werk getiteld Hhikajat Isma Jatiem ia ietoe, sjarth segala radja-radja, dan mantrie, dan hoeloebalang dan sekaliennja ...
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Verhandeling over het Maleische werk getiteld Hhikajat Isma Jatiem ia ietoe, sjarth segala radja-radja, dan mantrie, dan hoeloebalang dan sekaliennja ...

Roorda Van Eysinga, P. P

Batavia: Lands Drukkerij 1237

No full-text

18
Articuli orthodoxam religionem, sanctamque fidem nostram respicientes / a sacrae theologiae professoribus Louaniensis Vniuersitatis editi, per sacratissimam caesaream maiestatem merito confirmati ... = : Articulen onse oprechte Christene ghelooue, ende ghemeyne Christeyl leeuen aengaende.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Articuli orthodoxam religionem, sanctamque fidem nostram respicientes / a sacrae theologiae professoribus Louaniensis Vniuersitatis editi, per sacratissimam caesaream maiestatem merito confirmati ... = : Articulen onse oprechte Christene ghelooue, ende ghemeyne Christeyl leeuen aengaende.

Universit ̌de Louvain (1425-1797).,Facult ̌de Thǒlogie

Gheprint tot Louen: by Reynier Velpen van Diest, ende Jacop Bathen 1445

No full-text

19
Het blokboek van Sint Servaas.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Het blokboek van Sint Servaas.

Southern Netherlands 1460

No full-text

20
Hier beghint die historie dat leuen ende dat regiment des alre grootsten ende machtichsten coninc Alexanders die hee was e<U+0304>n prince alle der werelt
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Hier beghint die historie dat leuen ende dat regiment des alre grootsten ende machtichsten coninc Alexanders die hee was e<U+0304>n prince alle der werelt

Leeu, Gerard

Goude Gouda: G L Gerard Leeu 1477

No full-text

Results 1 - 20 of 28,278  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Open Access (2,327)
 2. Available at CCSU (3)
 3. Peer-reviewed Journals (3,789)
 4. Full Text Online (5,046)

Refine My Results

Format 

 1. Online  (55)
 2. Physical  (3)
 3. More options open sub menu

Resource Type 

 1. Dissertations  (15,992)
 2. Articles  (5,289)
 3. Books  (4,866)
 4. Journals  (811)
 5. Conference Proceedings  (461)
 6. research datasets  (328)
 7. Text Resources  (275)
 8. Patents  (101)
 9. Reviews  (95)
 10. Newspaper Articles  (32)
 11. Book Chapters  (17)
 12. Other  (5)
 13. Audio Visual  (1)
 14. Maps  (1)
 15. Reference Entries  (1)
 16. Images  (1)
 17. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 1956  (12,505)
 2. 1956 To 1971  (4,246)
 3. 1972 To 1987  (3,167)
 4. 1988 To 2004  (3,288)
 5. After 2004  (4,855)
 6. More options open sub menu

New Records 

 1. Last Month  (1)
 2. Last 3 Months  (16)
 3. More options open sub menu

Language 

 1. English  (3,975)
 2. French  (469)
 3. German  (416)
 4. Latin  (122)
 5. Italian  (119)
 6. Portuguese  (113)
 7. Spanish  (99)
 8. Danish  (75)
 9. Greek  (62)
 10. Finnish  (35)
 11. Greek  (22)
 12. Chinese  (22)
 13. Arabic  (10)
 14. Malay  (9)
 15. Russian  (8)
 16. Japanese  (6)
 17. Malayalam  (3)
 18. Czech  (3)
 19. Polish  (3)
 20. Icelandic  (3)
 21. Hebrew  (3)
 22. Slovak  (2)
 23. Hungarian  (2)
 24. Norwegian  (2)
 25. Turkish  (2)
 26. Lithuanian  (1)
 27. Germanic (Other)  (1)
 28. Aramaic  (1)
 29. Low German  (1)
 30. Romanian  (1)
 31. Ukrainian  (1)
 32. Basque  (1)
 33. Vietnamese  (1)
 34. Hindi  (1)
 35. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait