skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 81  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: subject: Industrial Organization remove language: Polish remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Analizy ekonomiczne w średniookresowym planowaniu leśnym

Wysocka-Fijorek, Emilia

Link to full text

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

CENY WIŚNI NA POLSKIM RYNKU JAKO ISTOTNY CZYNNIK DECYZJI PRODUCENTA

Sobczak, Wioleta

Link to full text

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Czy kryzys zagrażał wynikom spółek notowanych w WIG Spożywczy?

Firlej, Krzysztof

Link to full text

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Stefko, Olga

Link to full text

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Determinanty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego w Polsce

Świadek, Arkadiusz

Link to full text

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Działalność prośrodowiskowa przedsiębiorstw mleczarskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Hadryjańska, Barbara

Link to full text

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ekologizacja procesu produkcji wielkopolskich przedsiębiorstw mleczarskich

Hadryjańska, Barbara

Link to full text

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Elementy umiędzynarodowienia polskiego przemysłu rolno-spożywczego

Cieślewicz, Wiesława

Link to full text

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym

Cieślewicz, Wiesława

Link to full text

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Firmy rodzinne jako przykład przedsiębiorstw zarządzanych przez wartości, ich sens i znaczenie

Stawicka, Ewa

Link to full text

11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Gospodarka wodno-ściekowa wielkopolskich przedsiębiorstw mleczarskich a ich konkurencyjność po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Hadryjańska, Barbara

Link to full text

12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Handel zagraniczny Polski produktami mięsnymi w latach 1996-2014 – ocena tendencji na podstawie wybranych wskaźników

Olszańska, Anna

Link to full text

13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Handel zagraniczny w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej w latach 2005-2009

Żelazowska-Przewłoka, Anna

Link to full text

14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako ważny element strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw

Ratajczak, Marcin

Link to full text

15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Innowacyjna działalność produktowa polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Kaczorowska, Joanna

Link to full text

16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Innowacyjne kultury organizacyjne w grupach producentów rolnych

Domagalska-Grędys, Marta

Link to full text

17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Inwestycje jako determinanta rozwoju sektora rolnego na Ukrainie

Łyżwa, Edyta

Link to full text

18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Istota kreacji wartości dodanej w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Kania, Józef ; Musiał, Wiesław

Link to full text

19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ A STOPA INWESTYCJI GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Zawadzka, Danuta ; Szafraniec-Siluta, Ewa

Link to full text

20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kierunki rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce i w Hiszpanii – analiza porównawcza

Tarnowska, Agnieszka

Link to full text

Results 1 - 20 of 81  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Refine My Results

Resource Type 

 1. Articles  (79)
 2. Books  (2)
 3. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2008  (3)
 2. 2008 To 2010  (21)
 3. 2011 To 2013  (20)
 4. 2014 To 2017  (32)
 5. After 2017  (5)
 6. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait