skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 134  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Innowacyjna działalność produktowa polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Innowacyjna działalność produktowa polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Kaczorowska, Joanna

2009

No full-text

2
Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym

Cieślewicz, Wiesława

2011

No full-text

3
Wpływ integracji z Unią Europejską na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wpływ integracji z Unią Europejską na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Zakrzewska, Aneta

2012

No full-text

4
Ocena wpływu innowacji na rozwój przemysłu spożywczego
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ocena wpływu innowacji na rozwój przemysłu spożywczego

Szczepaniak, Iwona

2012

No full-text

5
Dystrybucja efektów koncentracji sektora piwowarskiego wśród dużych i małych przedsiębiorstw operujących na rynku polskim w latach 2004-2011
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Dystrybucja efektów koncentracji sektora piwowarskiego wśród dużych i małych przedsiębiorstw operujących na rynku polskim w latach 2004-2011

Łobos, Krzysztof ; Szewczyk, Mirosława

2013

No full-text

6
Wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych a optymalny płodozmian
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych a optymalny płodozmian

Floriańczyk, Zbigniew ; Buks, Joanna

2013

No full-text

7
Warunki życia a migracje w strefie suburbialnej Wrocławia
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Warunki życia a migracje w strefie suburbialnej Wrocławia

Kazak, Jan ; Pilawka, Tomasz

2013

No full-text

8
Popyt na rośliny doniczkowe do dekoracji wnętrz w świetle badań ankietowych w Poznaniu
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Popyt na rośliny doniczkowe do dekoracji wnętrz w świetle badań ankietowych w Poznaniu

Henschke, Monika ; Pankowska, Kamila

2013

No full-text

9
Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w układzie wielkości przedsiębiorstw
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w układzie wielkości przedsiębiorstw

Bieniasz, Anna

2013

No full-text

10
Fuzje i przejęcia w przemyśle rolno-spożywczym na świecie w latach 1990-2012
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Fuzje i przejęcia w przemyśle rolno-spożywczym na świecie w latach 1990-2012

Jaworska, Magdalena

2013

No full-text

11
Ocena jakości świadczonych usług w obiektach noclegowych Górnego Śląska
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ocena jakości świadczonych usług w obiektach noclegowych Górnego Śląska

Cieślik, Iwona ; Cieślik, Ewa ; Siembida, Agnieszka ; Tomczyk, Małgorzata

2013

No full-text

12
Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Świadek, Arkadiusz

2013

No full-text

13
Zróżnicowanie dobrobytu wiejskich gospodarstw domowych w Polsce w 2012 roku
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zróżnicowanie dobrobytu wiejskich gospodarstw domowych w Polsce w 2012 roku

Hanusik, Krystyna ; Łangowska-Szczęśniak, Urszula

2014

No full-text

14
Przestrzenne zróżnicowanie ładu społecznego gmin wiejskich południowo-zachodniego regionu Polski
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Przestrzenne zróżnicowanie ładu społecznego gmin wiejskich południowo-zachodniego regionu Polski

Adamska, Hanna ; Golinowska, Maria

2014

No full-text

15
Pozycja konkurencyjna wybranych regionalnych ugrupowań handlowych
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Pozycja konkurencyjna wybranych regionalnych ugrupowań handlowych

Sapa, Agnieszka

2014

No full-text

16
Potencjał podaży w kontekście wprowadzenia nowego produktu regionalnego „Wołowina Sudecka
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Potencjał podaży w kontekście wprowadzenia nowego produktu regionalnego „Wołowina Sudecka

Minta, Stanisław ; Tańska-Hus, Bożena ; Nowak, Marek

2014

No full-text

17
Dynamika rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin wiejskich województwa mazowieckiego na tle innych typów gmin
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Dynamika rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin wiejskich województwa mazowieckiego na tle innych typów gmin

Wojewódzka-Wiewiórska, Agnieszka

2014

No full-text

18
Prawny aspekt zarządzania publicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi w regionach. Dylematy rozwoju społeczno--gospodarczego
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Prawny aspekt zarządzania publicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi w regionach. Dylematy rozwoju społeczno--gospodarczego

Kosiński, Eryk

2014

No full-text

19
Sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności

Kozera, Agnieszka ; Wysocki, Feliks

2014

No full-text

20
Specyfika działalności spółdzielni socjalnych jako podmiotów ekonomii społecznej
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Specyfika działalności spółdzielni socjalnych jako podmiotów ekonomii społecznej

Mierzwa, Danuta ; Mierzwa, Dominika

2014

No full-text

Results 1 - 20 of 134  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Searching Remote Databases, Please Wait