skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 134  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Innowacyjna działalność produktowa polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Innowacyjna działalność produktowa polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Kaczorowska, Joanna

2009

No full-text

2
Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym

Cieślewicz, Wiesława

2011

No full-text

3
Wpływ integracji z Unią Europejską na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wpływ integracji z Unią Europejską na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Zakrzewska, Aneta

2012

No full-text

4
Ocena wpływu innowacji na rozwój przemysłu spożywczego
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ocena wpływu innowacji na rozwój przemysłu spożywczego

Szczepaniak, Iwona

2012

No full-text

5
Ocena jakości świadczonych usług w obiektach noclegowych Górnego Śląska
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ocena jakości świadczonych usług w obiektach noclegowych Górnego Śląska

Cieślik, Iwona ; Cieślik, Ewa ; Siembida, Agnieszka ; Tomczyk, Małgorzata

2013

No full-text

6
Popyt na rośliny doniczkowe do dekoracji wnętrz w świetle badań ankietowych w Poznaniu
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Popyt na rośliny doniczkowe do dekoracji wnętrz w świetle badań ankietowych w Poznaniu

Henschke, Monika ; Pankowska, Kamila

2013

No full-text

7
Warunki życia a migracje w strefie suburbialnej Wrocławia
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Warunki życia a migracje w strefie suburbialnej Wrocławia

Kazak, Jan ; Pilawka, Tomasz

2013

No full-text

8
Dystrybucja efektów koncentracji sektora piwowarskiego wśród dużych i małych przedsiębiorstw operujących na rynku polskim w latach 2004-2011
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Dystrybucja efektów koncentracji sektora piwowarskiego wśród dużych i małych przedsiębiorstw operujących na rynku polskim w latach 2004-2011

Łobos, Krzysztof ; Szewczyk, Mirosława

2013

No full-text

9
Wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych a optymalny płodozmian
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych a optymalny płodozmian

Floriańczyk, Zbigniew ; Buks, Joanna

2013

No full-text

10
Fuzje i przejęcia w przemyśle rolno-spożywczym na świecie w latach 1990-2012
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Fuzje i przejęcia w przemyśle rolno-spożywczym na świecie w latach 1990-2012

Jaworska, Magdalena

2013

No full-text

11
Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w układzie wielkości przedsiębiorstw
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w układzie wielkości przedsiębiorstw

Bieniasz, Anna

2013

No full-text

12
Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Świadek, Arkadiusz

2013

No full-text

13
Skutki potencjalnej liberalizacji światowego handlu rolnego dla sektora rolno-żywnościowego wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej (ECOWAS)
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Skutki potencjalnej liberalizacji światowego handlu rolnego dla sektora rolno-żywnościowego wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej (ECOWAS)

Pawlak, Karolina ; Kita, Katarzyna

2014

No full-text

14
Wybrane współzależności międzygałęziowe w sektorze rolno-żywnościowym w krajach Unii Europejskiej
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wybrane współzależności międzygałęziowe w sektorze rolno-żywnościowym w krajach Unii Europejskiej

Mrówczyńska-Kamińska, Aldona

2014

No full-text

15
Procesy konwergencji dochodów gospodarstw rolnych w Polsce po 2006 roku
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Procesy konwergencji dochodów gospodarstw rolnych w Polsce po 2006 roku

Majchrzak, Adam ; Smędzik-Ambroży, Katarzyna

2014

No full-text

16
Wykorzystanie wsparcia ze środków PROW – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnego
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wykorzystanie wsparcia ze środków PROW – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnego

Pieczonka, Jacek ; Dawid, Patrycja

2014

No full-text

17
Determinanty produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej o bardzo dużych gospodarstwach mlecznych po 2004 roku
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Determinanty produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej o bardzo dużych gospodarstwach mlecznych po 2004 roku

Śmigla, Marta

2014

No full-text

18
Rolnictwo w Polsce w świetle zmian polityki Unii Europejskiej
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Rolnictwo w Polsce w świetle zmian polityki Unii Europejskiej

Weiss, Elżbieta ; Bitkowska, Agnieszka

2014

No full-text

19
Regionalne zróżnicowanie cen żywca w skupie w Polsce w latach 2005-2012
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Regionalne zróżnicowanie cen żywca w skupie w Polsce w latach 2005-2012

Tłuczak, Agnieszka

2014

No full-text

20
Zmiany w poziomie i strukturze korzystania z usług w rolnictwie Polski i Niemiec w latach 1998-2012
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zmiany w poziomie i strukturze korzystania z usług w rolnictwie Polski i Niemiec w latach 1998-2012

Kołodziejczak, Małgorzata ; Poczta, Walenty

2014

No full-text

Results 1 - 20 of 134  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Searching Remote Databases, Please Wait