skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 141  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Refined by: subject: Industrial Organization remove language: Polish remove top level: Full Text Online remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Innowacyjna działalność produktowa polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Innowacyjna działalność produktowa polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Kaczorowska, Joanna

2009

Link to full text

2
Niektóre uwarunkowania pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw rolnych
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Niektóre uwarunkowania pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw rolnych

Kozera, Magdalena

2009

Link to full text

3
Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym

Cieślewicz, Wiesława

2011

Link to full text

4
Determinanty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego w Polsce
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Determinanty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego w Polsce

Świadek, Arkadiusz

2012

Link to full text

5
Wpływ integracji z Unią Europejską na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wpływ integracji z Unią Europejską na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Zakrzewska, Aneta

2012

Link to full text

6
Ocena wpływu innowacji na rozwój przemysłu spożywczego
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ocena wpływu innowacji na rozwój przemysłu spożywczego

Szczepaniak, Iwona

2012

Link to full text

7
Ocena jakości świadczonych usług w obiektach noclegowych Górnego Śląska
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ocena jakości świadczonych usług w obiektach noclegowych Górnego Śląska

Cieślik, Iwona ; Cieślik, Ewa ; Siembida, Agnieszka ; Tomczyk, Małgorzata

2013

Link to full text

8
Dystrybucja efektów koncentracji sektora piwowarskiego wśród dużych i małych przedsiębiorstw operujących na rynku polskim w latach 2004-2011
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Dystrybucja efektów koncentracji sektora piwowarskiego wśród dużych i małych przedsiębiorstw operujących na rynku polskim w latach 2004-2011

Łobos, Krzysztof ; Szewczyk, Mirosława

2013

Link to full text

9
Popyt na rośliny doniczkowe do dekoracji wnętrz w świetle badań ankietowych w Poznaniu
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Popyt na rośliny doniczkowe do dekoracji wnętrz w świetle badań ankietowych w Poznaniu

Henschke, Monika ; Pankowska, Kamila

2013

Link to full text

10
Fuzje i przejęcia w przemyśle rolno-spożywczym na świecie w latach 1990-2012
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Fuzje i przejęcia w przemyśle rolno-spożywczym na świecie w latach 1990-2012

Jaworska, Magdalena

2013

Link to full text

11
Warunki życia a migracje w strefie suburbialnej Wrocławia
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Warunki życia a migracje w strefie suburbialnej Wrocławia

Kazak, Jan ; Pilawka, Tomasz

2013

Link to full text

12
Wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych a optymalny płodozmian
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych a optymalny płodozmian

Floriańczyk, Zbigniew ; Buks, Joanna

2013

Link to full text

13
Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w układzie wielkości przedsiębiorstw
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w układzie wielkości przedsiębiorstw

Bieniasz, Anna

2013

Link to full text

14
Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Świadek, Arkadiusz

2013

Link to full text

15
Wykorzystanie wsparcia ze środków PROW – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnego
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wykorzystanie wsparcia ze środków PROW – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnego

Pieczonka, Jacek ; Dawid, Patrycja

2014

Link to full text

16
Pozycja konkurencyjna wybranych regionalnych ugrupowań handlowych
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Pozycja konkurencyjna wybranych regionalnych ugrupowań handlowych

Sapa, Agnieszka

2014

Link to full text

17
Dostępność do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na wsi w Polsce. Ujęcie przestrzenno-czasowe
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Dostępność do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na wsi w Polsce. Ujęcie przestrzenno-czasowe

Krawczyk-Sołtys, Agnieszka

2014

Link to full text

18
Wpływ inwestycji przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej na potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wpływ inwestycji przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej na potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych

Sass, Roman

2014

Link to full text

19
Przestrzenne zróżnicowanie ładu społecznego gmin wiejskich południowo-zachodniego regionu Polski
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Przestrzenne zróżnicowanie ładu społecznego gmin wiejskich południowo-zachodniego regionu Polski

Adamska, Hanna ; Golinowska, Maria

2014

Link to full text

20
Skutki potencjalnej liberalizacji światowego handlu rolnego dla sektora rolno-żywnościowego wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej (ECOWAS)
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Skutki potencjalnej liberalizacji światowego handlu rolnego dla sektora rolno-żywnościowego wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej (ECOWAS)

Pawlak, Karolina ; Kita, Katarzyna

2014

Link to full text

Results 1 - 20 of 141  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Show only

  1. Peer-reviewed Journals (2)

Searching Remote Databases, Please Wait