skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 79  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 next page
Show only
Refined by: language: Polish remove subject: Industrial Organization remove top level: Full Text Online remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Analizy ekonomiczne w średniookresowym planowaniu leśnym

Wysocka-Fijorek, Emilia

Link to full text

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

CENY WIŚNI NA POLSKIM RYNKU JAKO ISTOTNY CZYNNIK DECYZJI PRODUCENTA

Sobczak, Wioleta

Link to full text

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Czy kryzys zagrażał wynikom spółek notowanych w WIG Spożywczy?

Firlej, Krzysztof

Link to full text

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Stefko, Olga

Link to full text

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Determinanty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego w Polsce

Świadek, Arkadiusz

Link to full text

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Działalność prośrodowiskowa przedsiębiorstw mleczarskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Hadryjańska, Barbara

Link to full text

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ekologizacja procesu produkcji wielkopolskich przedsiębiorstw mleczarskich

Hadryjańska, Barbara

Link to full text

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Elementy umiędzynarodowienia polskiego przemysłu rolno-spożywczego

Cieślewicz, Wiesława

Link to full text

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym

Cieślewicz, Wiesława

Link to full text

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Firmy rodzinne jako przykład przedsiębiorstw zarządzanych przez wartości, ich sens i znaczenie

Stawicka, Ewa

Link to full text

11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Gospodarka wodno-ściekowa wielkopolskich przedsiębiorstw mleczarskich a ich konkurencyjność po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Hadryjańska, Barbara

Link to full text

12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Handel zagraniczny Polski produktami mięsnymi w latach 1996-2014 – ocena tendencji na podstawie wybranych wskaźników

Olszańska, Anna

Link to full text

13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Handel zagraniczny w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej w latach 2005-2009

Żelazowska-Przewłoka, Anna

Link to full text

14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako ważny element strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw

Ratajczak, Marcin

Link to full text

15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Innowacyjna działalność produktowa polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Kaczorowska, Joanna

Link to full text

16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Innowacyjne kultury organizacyjne w grupach producentów rolnych

Domagalska-Grędys, Marta

Link to full text

17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Inwestycje jako determinanta rozwoju sektora rolnego na Ukrainie

Łyżwa, Edyta

Link to full text

18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Istota kreacji wartości dodanej w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Kania, Józef ; Musiał, Wiesław

Link to full text

19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ A STOPA INWESTYCJI GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Zawadzka, Danuta ; Szafraniec-Siluta, Ewa

Link to full text

20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kierunki rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce i w Hiszpanii – analiza porównawcza

Tarnowska, Agnieszka

Link to full text

Results 1 - 20 of 79  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Show only

  1. Peer-reviewed Journals (2)

Searching Remote Databases, Please Wait