skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 141  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Refined by: List of all Versions Polish remove List of all Versions Industrial Organization remove List of all Versions Full Text Online remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich – wyniki badań w ujęciu lokalnym i regionalnym
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich – wyniki badań w ujęciu lokalnym i regionalnym

Adamczyk-Łojewska, Grażyna ; Bujarkiewicz, Adam

2016

Link to full text

2
Konwergencja wynagrodzeń realnych na obszarach wiejskich w Polsce
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Konwergencja wynagrodzeń realnych na obszarach wiejskich w Polsce

Adamczyk, Piotr

2016

Link to full text

3
Przestrzenne zróżnicowanie ładu społecznego gmin wiejskich południowo-zachodniego regionu Polski
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Przestrzenne zróżnicowanie ładu społecznego gmin wiejskich południowo-zachodniego regionu Polski

Adamska, Hanna ; Golinowska, Maria

2014

Link to full text

4
Wybory rynkowe mięsa kurcząt brojlerów w opinii studentów
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wybory rynkowe mięsa kurcząt brojlerów w opinii studentów

Augustyńska-Prejsnar, Anna ; Ormian, Małgorzata ; Gajdek, Grażyna

2014

Link to full text

5
Produkcja zbóż w wybranych krajach Unii Europejskiej – uwarunkowania strukturalne i polityczne
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Produkcja zbóż w wybranych krajach Unii Europejskiej – uwarunkowania strukturalne i polityczne

Baer-Nawrocka, Agnieszka ; Kiryluk-Dryjska, Ewa

2015

Link to full text

6
Czynniki rozwoju terenów peryferyjnych Polski Wschodniej
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Czynniki rozwoju terenów peryferyjnych Polski Wschodniej

Balińska, Agata

2015

Link to full text

7
Determinanty kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa rolniczego
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Determinanty kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa rolniczego

Baum, Rafał ; Pepliński, Benedykt ; Wajszczuk, Karol ; Wawrzynowicz, Jacek ; Wańkowicz, Jarosław

2015

Link to full text

8
Determinanty rentowności kapitału własnego banków spółdzielczych w Polsce
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Determinanty rentowności kapitału własnego banków spółdzielczych w Polsce

Bieniasz, Anna

2016

Link to full text

9
Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w układzie wielkości przedsiębiorstw
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w układzie wielkości przedsiębiorstw

Bieniasz, Anna

2013

Link to full text

10
Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Bieniasz, Anna ; Czerwińska-Kayzer, Dorota

2016

Link to full text

11
Zrównoważony rozwój sektora żywnościowego a ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zrównoważony rozwój sektora żywnościowego a ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności

Bilska, Beata ; Wrzosek, Małgorzata ; Krajewski, Karol ; Kołożyn-Krajewska, Danuta

2015

Link to full text

12
Rola sieci dyfuzji wiedzy i informacji w procesie modernizacji gospodarstw rolnych na przykładzie województwa opolskiego
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Rola sieci dyfuzji wiedzy i informacji w procesie modernizacji gospodarstw rolnych na przykładzie województwa opolskiego

Bisaga, Anna

2014

Link to full text

13
Uwarunkowania aktywności społeczno-gospodarczej podmiotów sektora MSP na terenach przygranicznych województwa warmińsko-mazurskiego
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Uwarunkowania aktywności społeczno-gospodarczej podmiotów sektora MSP na terenach przygranicznych województwa warmińsko-mazurskiego

Brodziński, Zbigniew ; Brodzińska, Katarzyna

2016

Link to full text

14
Marnotrawstwo zasobów lokalnych na obszarach wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju – próba identyfikacji problemu
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Marnotrawstwo zasobów lokalnych na obszarach wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju – próba identyfikacji problemu

Bruska, Anna

2014

Link to full text

15
Małe i średnie przedsiębiorstwa jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Małe i średnie przedsiębiorstwa jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Bucka, Maria

2014

Link to full text

16
Zmiany klimatu jako potencjalny czynnik ryzyka w produkcji mleka w Wielkopolsce
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zmiany klimatu jako potencjalny czynnik ryzyka w produkcji mleka w Wielkopolsce

Chaberski, Ryszard ; Hoft, Izabela ; Lipińska, Izabela ; Lipiński, Marian

2015

Link to full text

17
Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym

Cieślewicz, Wiesława

2011

Link to full text

18
Ocena jakości usług gastronomicznych jako czynnik zwiększający zaufanie konsumentów
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ocena jakości usług gastronomicznych jako czynnik zwiększający zaufanie konsumentów

Cieślik, Ewa ; Cieślik, Jerzy ; Wasilewski, Piotr ; Turcza, Kinga ; Siembida, Agnieszka

2014

Link to full text

19
Ocena jakości świadczonych usług w obiektach noclegowych Górnego Śląska
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ocena jakości świadczonych usług w obiektach noclegowych Górnego Śląska

Cieślik, Iwona ; Cieślik, Ewa ; Siembida, Agnieszka ; Tomczyk, Małgorzata

2013

Link to full text

20
Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce

Czubak, Wawrzyniec ; Sadowski, Arkadiusz

2014

Link to full text

Results 1 - 20 of 141  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Show only

  1. Peer-reviewed Journals (2)

Searching Remote Databases, Please Wait