skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 79  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 next page
Show only
Refined by: language: Polish remove subject: Industrial Organization remove top level: Full Text Online remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Determinanty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego w Polsce

Świadek, Arkadiusz

Link to full text

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wpływ integracji z Unią Europejską na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Zakrzewska, Aneta

Link to full text

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ocena wpływu innowacji na rozwój przemysłu spożywczego

Szczepaniak, Iwona

Link to full text

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym

Cieślewicz, Wiesława

Link to full text

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Świadek, Arkadiusz

Link to full text

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Innowacyjne kultury organizacyjne w grupach producentów rolnych

Domagalska-Grędys, Marta

Link to full text

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zmiany we wspólnej organizacji rynku cukru a jego zasięg geograficzny

Pietrzak, Michał ; Roman, Monika ; Mucha, Marcin

Link to full text

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Polska wieś wobec wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego w XXI wieku w świetle badań IRWiR PAN w roku 2014 i 2015

Zawalińska, Katarzyna ; Śliwowska, Zofia ; Caliński, Jan ; Droździel, Katarzyna ; Michalska, Anna

Link to full text

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Niektóre uwarunkowania pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw rolnych

Kozera, Magdalena

Link to full text

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Relacje strukturalne w finansowym wsparciu rolnictwa w grupach państw o różnym poziomie rozwoju gospodarczego

Kułyk, Piotr

Link to full text

11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ A STOPA INWESTYCJI GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Zawadzka, Danuta ; Szafraniec-Siluta, Ewa

Link to full text

12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Czy kryzys zagrażał wynikom spółek notowanych w WIG Spożywczy?

Firlej, Krzysztof

Link to full text

13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Procesy koncentracji na rynku kapitałowym w aspekcie kosztów transakcyjnych

Kraciuk, Jakub

Link to full text

14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Handel zagraniczny w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej w latach 2005-2009

Żelazowska-Przewłoka, Anna

Link to full text

15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Stanowisko Unii Europejskiej w negocjacjach rolnych WTO i jego implikacje dla Wspólnej Polityki Rolnej

Wróbel, Anna

Link to full text

16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Tendencje w handlu zagranicznym polskiego sektora mleczarskiego

Bórawski, Piotr

Link to full text

17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zmiany strukturalne na rynku trzody w Stanach Zjednoczonych i ich wpływ na cykl świński

Zawadzka, Danuta

Link to full text

18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zmiany udziału wartości dodanej w eksporcie produktów przemysłu spożywczego w Polsce

Nacewska-Twardowska, Aleksandra

Link to full text

19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Pozycja przemysłu spożywczego w łańcuchu żywnościowym w Polsce na przełomie XX/XXI wieku

Mroczek, Robert

Link to full text

20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wybrane aspekty wymiany międzynarodowej polskimi produktami spożywczymi

Stefko, Olga

Link to full text

Results 1 - 20 of 79  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Show only

  1. Peer-reviewed Journals (2)

Searching Remote Databases, Please Wait