skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Results 1 - 20 of 479  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: resource type: Text Resources remove language: Norwegian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

1-åringen i barnehagen : omsorg, tilknytning og trygghet

Tolkmo, Beathe Cecilie

2015-02-10

Link to full text

2
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Å danse – i akademia : bevegelse og teori

Tvedten, Nina

Høgskolen i Bodø 2008

Link to full text

3
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Å lære å bli lærar : om læring og undervisning i fag, tema og ferdigheiter i ny lærarutdanning

Langfeldt, Gjert ; Moe, Vegard Fusche ; Apelseth, Arne ; Fretland, Jan Olav ; Sørheim, Bjørn ; Haara, Frode Olav ; Sætre, Per Jarle ; Pedersen, Jon Helen ; Ulvestad, Hilde Aga ; Standal, Øyvind Førland ; Werler, Tobias

2011

Link to full text

4
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Å streve med spesifikke lese- og skrivevansker i dagens stadig mer teoretiske skolehverdag

Laastad, Camilla Solø

2013-07-02

Link to full text

5
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

«A teacher is one who makes himself progressively unnecessary» - Elevmedvirkning

Ødegård, Kristine

2013

Link to full text

6
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Å være minoritetsstudent i grunnutdanning i sykepleie ; To be a minority student in bachelor studies in nursing

Bekkeli, Liv Helene

2004

Link to full text

7
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Aldersblanding med forankring i stadsorientert pedagogikk som didaktisk strategi i fulldelte skoler

Berg - Olsen, Anita

Link to full text

8
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Alle teller mer : en evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart

Østrem, Solveig ; Bjar, Harald ; Føsker, Line Ingjerd Rønning ; Hogsnes, Hilde Dehnæs ; Jansen, Turid Thorsby ; Nordtømme, Solveig ; Tholin, Kristin Rydjord

2009

Link to full text

9
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Allting er lett, bare man kan det: Fordelene ved bruk av regning i flere fag ; Everything is easy, as long as you know it: Benefits of using arithmetic in several subjects

Tomter, Elisabeth K.

2013

Link to full text

10
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Alternativ opplæring med utvidet praksis : deltakelse, læring og måloppnåelse : sluttrapport

Ohna, Stein Erik

Universitetet i Stavanger 2012

Link to full text

11
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Analyse av bruk av refleksjonslogger og diskusjoner i studiet : veiledning, tverrfaglig samarbeid og lovforståelse

Jenssen, Line L.

2012-02

Link to full text

12
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Arbeidet mot mobbing i skolen

Andersen, Malin Aanes

2015-09-03

Link to full text

13
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Arbeidsmetoder i matematikkopplæringen på barneskolen

Johansen, Anniken S ; Andersen, Simon S.

Universitetet i Nordland 2013

Link to full text

14
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag : en analyse av et utvalg relevant litteratur og prosjekter i og utenfor Nordland

Brattli, Vidar Hammer ; Hansen, Kolbjørn

Link to full text

15
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Autonomi og angst – idrett

Iversen, Stian ; Gjertsen, Jørn Arne

Universitetet i Nordland 2013

Link to full text

16
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Barn er motiverte ; Children are motivated

Senstad, Petter

2013

Link to full text

17
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Barnas rett til medvirkning : førskolelærerens rolle i samhandling med barn

Lind, Camilla

2015-02-09

Link to full text

18
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Barnehagelærere og stamming: Erfaringer og oppfatninger. ; Kindergarten Teachers and stuttering: Experiences and perceptions.

Vernang, Daniel

2016

Link to full text

19
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Barnehagelæreres praktisering av en helhetlig tilnærming til læring

Bøe, Marit ; Steinnes, Gerd Sylvi ; Hognestad, Karin ; Fimreite, Hege ; Moser, Thomas

Universitetet i Sørøst-Norge 2018

Link to full text

20
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Barnehagen som identitetsskapende kontekst - et forskningsprosjekt i startfasen

Berg - Olsen, Anita

Link to full text

Results 1 - 20 of 479  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Creation Date 

From To
  1. Before 2000  (6)
  2. 2000 To 2003  (13)
  3. 2004 To 2007  (50)
  4. 2008 To 2012  (131)
  5. After 2012  (207)
  6. More options open sub menu

New Records 

  1. Last Month  (3)
  2. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait