skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 26  for Central Connecticut State University

Results 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
求是 : organ of the Central Committee of the Communist Party of China.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

求是 : organ of the Central Committee of the Communist Party of China.

Zhongguo gong chan dang.

Beijing : Qiushi Journal 2009

Online access

2
CCP research newsletter.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

CCP research newsletter.

Chinese Communism Research Group, issuing body.

Colorado Springs, CO : Chinese Communism Research Group, affiliate of the American Association for Asian Studies, Inc. 1988

Online access

3
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

華中通訊
Hua zhong tong xun

Zhongguo Gong Chan Dang. Zhong Yang Hua Zhong Fen Ju. Xuan Chuan Bu ; 中國共產党. 中央華中分局. 宣傳部

China: Zhong gong zhong yang hua zhong fen ju xuan chuan bu ; : 中共中央華中分局宣傳部 194?

No full-text

4
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

淮北通訊
Huai bei tong xun

Zhongguo Gong Chan Dang. Jiang Huai 2 Di Wei. Xuan Chuan Bu ; 中国共产党. 江淮二地委. 宣傳部

China: Zhong gong jiang huai er di wei xuan chuan bu ; : 中共江淮二地委宣傳部 194?

No full-text

5
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

共產党员
Gong chan dang yuan

Zhong Gong Liaoning Sheng Wei ; 中共辽宁省委

Shenyang Shi: Zhong gong Liaoning Sheng wei Gong chan dang yuan za zhi she ; 沈阳市 : 中共辽宁省委共产党员杂志社

No full-text

6
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

廣東宣傳員
Guangdong xuan chuan yuan

Zhong Gong Guangdong Sheng Wei. Xuan Chuan Bu ; 中共广东省委. 宣传部

Guangzhou: Zhong gong Guangdong sheng wei xuan chuan bu ; 廣州 : 中共廣東省委宣傳部 195?

No full-text

7
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

戰鬥生活
Zhan dou sheng huo

Zhong Gong Huai Bei Di San Di Wei ; 中国共产党. 淮北第三地委

China: Zhong gong Huaibei di san di wei ; : 中共淮北第三地委 194?

No full-text

8
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

眞理
Zhen li

China: Hua zhong ju xuan chuan bu ; : 華中局宣傳部 194?

No full-text

9
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

政府工作
Zheng fu gong zuo

Huai Bei Xing Zheng Gong Shu. Mi Shu Chu ; 淮北行政公署. 秘書處

China: Huai bei xing zheng gong shu mi shu chu ; : 淮北行政公署秘書處 194?

No full-text

10
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

眞理文选
Zhen li wen xuan

China: s.n 194?

No full-text

11
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

邊區政報
Bian qu zheng bao

China: Jin Ji Lu Yu bian qu zheng fu ; : 晋冀魯豫邊區政府 194?

No full-text

12
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

文選
Wen xuan

China: Huai bei Su Wan bian qu xing zheng gong shu mi shu chu ; : 淮北苏皖邊區行政公署秘書處 194?

No full-text

13
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

邊政通報
Bian zheng tong bao

China: Jin Ji Lu Yu bian qu zheng fu mi shu chu ; : 晋冀魯豫邊區政府秘書處 194?

No full-text

14
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

邊政導報
Bian zheng dao bao

Jin Cha Ji Bian Qu Xing Zheng Wei Yuan Hui. Bi Shu Chu ; 晋察冀邊區行政委員會. 祕書處

China: Jin Cha Ji bian qu xing zheng wei yuan hui mi shu chu ; : 晉察冀邊區行政委員會秘書處 194?

No full-text

15
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

工作通訊
Gong zuo tong xun

China: Jin xi bei xing zheng gong shu ; : 晉西北行政公署 1942

No full-text

16
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

行政導報
Xing zheng dao bao

China: Jin xi bei xing zheng gong shu ; : 晉西北行政公署 1941

No full-text

17
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

党内通訊
Dang nei tong xun

Zhongguo Gong Chan Dang. Huai Bei Qu Dang Wei. Zu Zhi Bu ; 中国共产党. 淮北區党委. 組織部

China: Zhong gong Huai bei qu dang wei zu zhi bu ; : 中共淮北區党委組織部 1944

No full-text

18
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

政權建設
Zheng quan jian she

Jin Ji Lu Yu Bian Qu Zheng Fu. Taihang Xing Shu ; 晋冀魯豫邊區政府. 太行行署

China: Jin Ji Lu Yu bian qu zheng fu tai hang xing shu ; : 晉冀魯豫邊區政府太行行署 1937

No full-text

19
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

共產党人文选
Gong chan dang ren wen xuan

China: Zhong gong Yu Wan Su bian qu dang wei xuan chuan bu ; : 中共豫皖蘇邊區黨委宣傳部 1940

No full-text

20
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

群衆工作文件
Qun zhong gong zuo wen jian

Zhongguo Gong Chan Dang. Hua Zhong Fen Ju. Min Yun Bu ; 中国共产党. 華中分局. 民运部

China: Zhong gong Hua zhong fen ju min yun bu ; : 中共華中分局民运部 1946

No full-text

Results 1 - 20 of 26  for Central Connecticut State University

Results 1 2 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Creation Date 

From To

Language 

  1. Chinese  (25)
  2. English  (2)
  3. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait