skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

10 Results  for Central Connecticut State University

Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Elita biznesu w Polsce : drugie narodziny kapitalizmu

Jasiecki, Krzysztof.

Warszawa : Wydawn. IFiS PAN 2002

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HC340.3 J375 )()

2
Reprodukcja czy wymiana? : przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990-1998
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Reprodukcja czy wymiana? : przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990-1998

Halamska, Maria.

Warszawa : Wydawn. Naukowe "Scholar" 2001, c2000

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HN539.5 E4 H44 )()

3
Życie prywatne elit artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Życie prywatne elit artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej

Koper, Sławomir, 1963-

Warszawa : Bellona : Rytm 2010

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HN539.5 E4 K663 )()

4
Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej

Koper, Sławomir, 1963-

Warszawa : Bellona : Rytm 2009

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HN539.5 E4 K66 )()

5
Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV

Chłapowski, Krzysztof.

Warszawa : Wydawn. Sejmowe 1996

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (DK4291 C48 )()

6
Elity w Polsce, w Rosji i na Węgrzech : wymiana czy reprodukcja?
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Elity w Polsce, w Rosji i na Węgrzech : wymiana czy reprodukcja?

Szelényi, Iván.

Warszawa : Institut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 1995

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HN539.5 E4 E454 )()

7
Professionals, power, and Solidarity in Poland : a critical sociology of Soviet-type society
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Professionals, power, and Solidarity in Poland : a critical sociology of Soviet-type society

Kennedy, Michael D.

Cambridge England ; New York : Cambridge University Press 1991

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HD8537 N783 K46 ) and other locations()

8
Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów : studium z dziejów edukacji elit
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów : studium z dziejów edukacji elit

Puchowski, Kazimierz.

Gdańsk : Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego 2007

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (LC506 P7 P83 )()

9
Księżyc z peweksu : o luksusie w PRL
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Księżyc z peweksu : o luksusie w PRL

Boćkowska, Aleksandra, 1973- author.

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2017

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (HN537.5 B63 )()

10
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Anatomia elit politycznych : partie polityczne w postkomunistycznej Polsce 1991-93

Grabowska, Mirosława, 1949- ;Szawiel, Tadeusz, 1950-

Warszawa : Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 1993

Available at Central Connecticut State University  Polish - Stack 2  (JN6769A45 G73 )()

10 Results  for Central Connecticut State University

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

  1. Koper, Sławomir
  2. Kennedy, Michael D
  3. Puchowski, Kazimierz
  4. Grabowska, Mirosława
  5. Treiman, Donald J

Searching Remote Databases, Please Wait